Polityka prywatności i cookies

Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

Niniejszym informujemy, że:

 

Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są: KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. przy ul. Srebrna 12, 05-552 Marysin.

 

KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. realizuje wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotu z KredytyDlaFirm.biz oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi na rzecz serwisu internetowego www.kredytydlafirm.biz

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o.:

 

w celu podjęcia działań na żądanie osoby/firmy, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty oraz dokonania wstępnej analizy sytuacji finansowej zgłaszającej się osoby/firmy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

 

w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

 

w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o.  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.

 

Pana/Pani dane osobowe będą:

 

przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty.

 

przetwarzane i przechowywane w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;

 

przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

 

W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres info@kredytydlafirm.biz

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez agencję Sowa Internetowa – Michał Skonecki narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób.

 

w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.

 

Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. ustalili, że:

 

obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez agencję „KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o.” przy ul. Srebrna 12, 05-552 Marysin;

 

za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest agencja „KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o.” niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.

 

– KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o.  ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: info@kredytydlafirm.biz

 

Uzgodnienia KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KREDYTY DLA FIRM Sp Z o.o., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

 

Serwis www.kredytydlafirm.biz używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń internautów z odwiedzanych przez nich serwisów internetowych. Cookies są też używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis www.kredytydlafirm.biz stosuje cookies do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.kredytydlafirm.biz
cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom
Wypełnij formularz

    Dziękujemy za przesłanie formularza,

    nasz doradca skontaktuje się z Tobą.