Potrzebujesz finasowania? - Kredyty dla firm KDF

Co trzeba wiedzieć o zdolności kredytowej firmy?

Bardzo trudno byłoby nie zgodzić się ze stwierdzeniem mówiącym, iż to zdolność kredytowa jest dla olbrzymiej ilości firm kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa. Jednak budowanie jej – szczególnie na początku drogi – nie należy do najprostszych zadań. Przypomnijmy jednocześnie, że dla banków przedsiębiorstwa, które nie mają wytworzonej historii kredytowej, nie należą do najbardziej wiarygodnych, dlatego też rozpatrywane wnioski często kończą się negatywną decyzją kredytową. Czym jest zdolność kredytowa? Czy istnieją sposoby, aby zdolność kredytowa firmy wzrosła? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w naszym artykule.

Jak banki określają zdolność kredytową?

Na początku warto byłoby wyjaśnić, czym w zasadzie jest zdolność kredytowa. To nic innego, jak zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach, które zostały ściśle określone w umowie. Przypomnijmy, że wszystkie oferowane przez nas kredyty dostępne są w zakładce oferta. Na tym etapie warto byłoby przypomnieć również o tym, że w zasadzie każdy bank zdolność kredytową wylicza na podstawie indywidualnych, a przez to niekiedy bardzo mocno zróżnicowanych kryteriów. Mowa tu m.in. o:

 

 • działaniach przedsiębiorstwa na rynku – zdecydowana większość banków udziela kredytów firmom, które na rynku funkcjonują od co najmniej roku, a w niektórych przypadkach ten wymóg czasowy jest jeszcze dłuższy. W tym przypadku czynnikiem decydującym jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • zestawienie przychodów i rozchodów – bank, który zajmuje się rozpatrywaniem wniosku, może zażądać od przedsiębiorstwa następujących dokumentów: deklaracji PIT, deklaracji CIT w tym m.in. CIT-8, zaświadczenia z Urząd Skarbowego o niezaleganiu przedsiębiorstwa w sprawie podatków, świadczenia z ZUS potwierdzającego uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec tej instytucji.
 • obrotach, jakie widnieją na rachunkach firmowych – jak łatwo można się domyślić, wysokie obroty w dużej mierze przekładają się na wynik zdolności kredytowej firmy,
 • ubezpieczeniach majątkowych – posiadanie majątku np. domu czy dużej działki przez przedsiębiorcę, znacząco zwiększa szanse na lepsze wyniki zdolności kredytowej.

 

Na określenie zdolności kredytowej przez banki wpływają także: wiek przedsiębiorców czy liczba współpracowników firmy, a nawet – stan cywilny.

Wskaźniki mają znaczenie

Na tym etapie warto byłoby wspomnieć także o dwóch głównych metodach, jakie stosowane są do oceny wiarygodności przez banki. Wskaźniki te jednoznacznie określają np. zdolność firmy do spłaty dotychczasowych zobowiązań. Możliwe jest także uzyskanie raportu kredytowego. Omawiane wskaźniki to CR, czyli Current Ratio – wskaźnik określający zdolność do zdobycia przez firmę gotówki na spłatę swoich bieżących zobowiązań. QR, czyli Quick Ratio pokazuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie regulować zobowiązania krótkoterminowe z posiadanych środków pieniężnych czy też inwestycji krótkoterminowych.

Jak poprawić zdolność kredytową? Podpowiadamy

W perspektywie czasu najlepszym rozwiązaniem w kwestii zdolności kredytowej jest budowanie pozytywnej historii kredytowej, o której więcej przeczytać można w artykule „Raport BIK dla firmy – Jak sprawdzić swoją firmę?„, do którego serdecznie zapraszamy. Inne pozytywne działania, o których należy niewątpliwie pamietać to m.in przedstawienie wiarygodnego źródła spłaty pożyczki – nie zapominajmy, że jest to przecież podstawa w wyliczaniu zdolności kredytowej. Kolejną zalecaną praktyką jest zrezygnowanie ze składania wielu wniosków kredytowych w ciągu miesiąca czy też zaproponowanie zabezpieczenia majątkowego.

 

Budowanie zdolności kredytowej to proces, który powinien być sukcesywnie budowany. W połączeniu z wymienionymi wyżej czynnikami wpływającymi na jego poprawę efekty potrafią być naprawdę imponujące. Oczywiście nie oznacza to, że tylko negatywne wpisy potrafią być problemem w otrzymaniu kredytu czy pożyczki. Niemal identycznie sytuacja wyglądać będzie, jeżeli chodzi o brak jakichkolwiek wpisów, ponieważ określenie wiarygodności może być w tym przypadku problematyczne.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą