Potrzebujesz finasowania? - Kredyty dla firm KDF

Co trzeba wiedzieć o zdolności kredytowej firmy?

Bardzo trudno byłoby nie zgodzić się ze stwierdzeniem mówiącym, iż to zdolność kredytowa jest dla olbrzymiej ilości firm kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa. Jednak budowanie jej – szczególnie na początku drogi – nie należy do najprostszych zadań. Przypomnijmy jednocześnie, że dla banków przedsiębiorstwa, które nie mają wytworzonej historii kredytowej, nie należą do najbardziej wiarygodnych, dlatego też rozpatrywane wnioski często kończą się negatywną decyzją kredytową. Czym jest zdolność kredytowa? Czy istnieją sposoby, aby zdolność kredytowa firmy wzrosła? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w naszym artykule.

Jak banki określają zdolność kredytową?

Na początku warto byłoby wyjaśnić, czym w zasadzie jest zdolność kredytowa. To nic innego, jak zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach, które zostały ściśle określone w umowie. Przypomnijmy, że wszystkie oferowane przez nas kredyty dostępne są w zakładce oferta. Na tym etapie warto byłoby przypomnieć również o tym, że w zasadzie każdy bank zdolność kredytową wylicza na podstawie indywidualnych, a przez to niekiedy bardzo mocno zróżnicowanych kryteriów. Mowa tu m.in. o:

 

  • działaniach przedsiębiorstwa na rynku – zdecydowana większość banków udziela kredytów firmom, które na rynku funkcjonują od co najmniej roku, a w niektórych przypadkach ten wymóg czasowy jest jeszcze dłuższy. W tym przypadku czynnikiem decydującym jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • zestawienie przychodów i rozchodów – bank, który zajmuje się rozpatrywaniem wniosku, może zażądać od przedsiębiorstwa następujących dokumentów: deklaracji PIT, deklaracji CIT w tym m.in. CIT-8, zaświadczenia z Urząd Skarbowego o niezaleganiu przedsiębiorstwa w sprawie podatków, świadczenia z ZUS potwierdzającego uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec tej instytucji.
  • obrotach, jakie widnieją na rachunkach firmowych – jak łatwo można się domyślić, wysokie obroty w dużej mierze przekładają się na wynik zdolności kredytowej firmy,
  • ubezpieczeniach majątkowych – posiadanie majątku np. domu czy dużej działki przez przedsiębiorcę, znacząco zwiększa szanse na lepsze wyniki zdolności kredytowej.

 

Na określenie zdolności kredytowej przez banki wpływają także: wiek przedsiębiorców czy liczba współpracowników firmy, a nawet – stan cywilny.

Wskaźniki mają znaczenie

Na tym etapie warto byłoby wspomnieć także o dwóch głównych metodach, jakie stosowane są do oceny wiarygodności przez banki. Wskaźniki te jednoznacznie określają np. zdolność firmy do spłaty dotychczasowych zobowiązań. Możliwe jest także uzyskanie raportu kredytowego. Omawiane wskaźniki to CR, czyli Current Ratio – wskaźnik określający zdolność do zdobycia przez firmę gotówki na spłatę swoich bieżących zobowiązań. QR, czyli Quick Ratio pokazuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie regulować zobowiązania krótkoterminowe z posiadanych środków pieniężnych czy też inwestycji krótkoterminowych.

Jak poprawić zdolność kredytową? Podpowiadamy

W perspektywie czasu najlepszym rozwiązaniem w kwestii zdolności kredytowej jest budowanie pozytywnej historii kredytowej, o której więcej przeczytać można w artykule „Raport BIK dla firmy – Jak sprawdzić swoją firmę?„, do którego serdecznie zapraszamy. Inne pozytywne działania, o których należy niewątpliwie pamietać to m.in przedstawienie wiarygodnego źródła spłaty pożyczki – nie zapominajmy, że jest to przecież podstawa w wyliczaniu zdolności kredytowej. Kolejną zalecaną praktyką jest zrezygnowanie ze składania wielu wniosków kredytowych w ciągu miesiąca czy też zaproponowanie zabezpieczenia majątkowego.

 

Budowanie zdolności kredytowej to proces, który powinien być sukcesywnie budowany. W połączeniu z wymienionymi wyżej czynnikami wpływającymi na jego poprawę efekty potrafią być naprawdę imponujące. Oczywiście nie oznacza to, że tylko negatywne wpisy potrafią być problemem w otrzymaniu kredytu czy pożyczki. Niemal identycznie sytuacja wyglądać będzie, jeżeli chodzi o brak jakichkolwiek wpisów, ponieważ określenie wiarygodności może być w tym przypadku problematyczne.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom
Wypełnij formularz

    Dziękujemy za przesłanie formularza,

    nasz doradca skontaktuje się z Tobą.