Czym jest limit odnawialny? Wyjaśniamy

Wśród narzędzi, służących finansowaniu potrzeb klientów indywidualnych i firm, szczególne miejsce zajmuje limit odnawialny. Jest on jedną z najwygodniejszych form kredytowania, daje bowiem możliwość elastycznego wykorzystania środków. Jak działa ten instrument finansowy? Czym różni się od produktów takich jak debet czy karta kredytowa? Jak go uzyskać, obsługiwać i zamknąć? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest kredyt odnawialny?

Limit odnawialny (inaczej: kredyt odnawialny lub kredyt rewolwingowy) jest produktem ściśle powiązanym z kontem osobistym lub firmowym. Zasady jego działania są niezwykle proste: instytucja finansowa pozwala klientowi na zaciąganie – w ramach wspomnianego rachunku bankowego – zobowiązań do wysokości przyznanego limitu. Każda wpłata na konto powoduje przy tym, że automatycznie pobierane są odsetki, a spłacony kapitał zostaje ponownie postawiony do dyspozycji kredytobiorcy. 

Co ważne, wysokość odsetek uzależniona jest od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Są one przy tym naliczane tylko przez okres korzystania z kapitału.

Jak uzyskać kredyt odnawialny w banku?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o limit kredytowy w banku jest zwykle posiadanie w nim konta osobistego lub firmowego. Jeżeli klient, który składa wniosek, otrzymywał regularne przelewy wynagrodzenia na rachunek, procedura jest niekiedy bardzo uproszczona. Czasami nie jest na przykład konieczne dostarczanie dokumentów, potwierdzających wysokość i źródło dochodów (szczególnie przy niewielkich kwotach limitu).

Oczywiście w niektórych bankach klient może złożyć wniosek o kredyt odnawialny w koncie również wówczas, gdy jedynie zadeklaruje otwarcie rachunku. Jest to jednak raczej wyjątek niż reguła.

Czy bank sprawdza zdolność kredytową przy badaniu wniosku o limit odnawialny?

Wniosek o kredyt odnawialny badany jest równie wnikliwie, jak analogiczny dokument, dotyczący zobowiązania ratalnego. Na czym polega jego analiza?

Bank sprawdza przede wszystkim historię spłaty zobowiązań, aktualny poziom zadłużenia w BIK (często również w innych bazach danych) oraz dokonuje oceny zdolności kredytowej. Jeżeli tryb składania wniosku był uproszczony, jej wyliczenie może opierać się na przykład na wysokości wpływającego na konto wynagrodzenia. Klient może być również niekiedy proszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potrzebnych analitykom do podjęcia ostatecznej decyzji.

Jak uruchomić limit odnawialny?

Jeżeli bank podejmie decyzje o przyznaniu kredytu odnawialnego, kolejnym etapem, niezbędnym do jego uruchomienia, jest podpisanie umowy. Dokument ten reguluje najważniejsze zagadnienia, związane z obsługą limitu. Do kwestii, na które warto zwrócić szczególną uwagę, należą:

 • kwota limitu,
 • oprocentowanie nominalne oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania,
 • okres, na jaki został udzielony kredyt (najczęściej wynosi on 12 miesięcy z możliwością przedłużenia),
 • termin, w jakim klient musi dokonać ostatecznej spłaty.

Umowa reguluje również częstotliwość wpłat. Bardzo często w dokumencie tym pojawia się zapis, który mówi, że wpływ na konto musi mieć miejsce co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym (przy spóźnieniu bank nalicza zwykle dodatkowe odsetki za zwłokę). 

Kredyt odnawialny dla firm – na czym polega jego przewaga nad innymi formami finansowania?

W przypadku kredytu odnawialnego nie jest badane przeznaczenie środków – w praktyce mogą być więc one wykorzystane na dowolny cel. Dzięki temu jest on uznawany za znakomite rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych.

Kredyt odnawialny pozwala bowiem firmom szybko reagować na nadarzające się okazje – przedsiębiorca może pozyskać dodatkowe pieniądze w ramach wcześniej przyznanego limitu, bez konieczności składania odrębnego wniosku i przechodzenia długotrwałej procedury, charakterystycznej dla kredytów celowych (obrotowych, inwestycyjnych). Pozwala to często na uzyskanie realnej przewagi konkurencyjnej. Więcej informacji na temat kredytów dla firm znaleźć można w naszym artykule “Wszystko, co trzeba wiedzieć o kredytach na firmę”. 

Kredyt odnawialny umożliwia również elastyczne prowadzenie gospodarki finansowej oraz optymalizację kosztów – w tym wypadku zależą one bowiem od wysokości faktycznie wykorzystanego limitu.

Kredyt odnawialny a kredyt gotówkowy

Mechanizm działania sprawia, że kredyt odnawialny różni się zasadniczo od pożyczki lub kredytu gotówkowego. W przypadku tych ostatnich produktów kwota finansowania spada wraz ze spłatą kolejnych rat, a jej zwiększenie wymaga zwykle złożenia kolejnego wniosku oraz uzyskania pozytywnej oceny zdolności pożyczkowej.

Kredyt odnawialny jest natomiast niezwykle elastyczny, wysokość salda zadłużenia zależy w nim bowiem zawsze od faktycznych potrzeb klienta – może on wielokrotnie sięgać po środki w ramach przyznanego limitu. Oczywiście uzyskanie finansowania tego typu zależy również  od pozytywnej oceny zdolności kredytowej, jednak jest ona zwykle jednorazowa i nawet odnowienie kredytu nie musi wiązać się z koniecznością ponownego jej przejścia.

Kredyt odnawialny a debet

Podobnym do kredytu odnawialnego produktem jest debet na koncie. Oba powiązane są z rachunkiem płatniczym, jednak występują pomiędzy nimi istotne różnice.

Debet uruchamiany jest zawsze w ramach ROR – uzyskanie tego produktu nie wymaga więc zwykle składania odrębnego wniosku kredytowego i podpisywania umowy. Jego kwota jest przy tym stosunkowo niewielka, a klient musi najczęściej spłacić całe zadłużenie w ciągu 30 dni.

Standardowy kredyt odnawialny opiewa na znacznie większe kwoty, a przyznawany jest – jak już wspomniano – na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Czym karta kredytowa różni się od kredytu odnawialnego?

Innym produktem finansowym, o charakterze zbliżonym do kredytu odnawialnego, jest karta kredytowa. Na czym polegają różnice między nimi?

Przede wszystkim kredyt odnawialny jest ściśle powiązany z rachunkiem bankowym, podczas gdy karta kredytowa może funkcjonować w zupełnym oderwaniu od niego. Ponadto w przypadku karty kredytowej klient może liczyć na pewną liczbę dni bezodsetkowych w każdym okresie rozliczeniowym. Niektóre banki wprowadziły już co prawda do oferty limity odnawialne, dzięki którym również można wybrać 7 dowolnych dni bezodsetkowych w każdym miesiącu, jednak jest to znacznie mniej, niż oferuje standardowa karta.

Jak spłacić kredyt odnawialny?

Konsument ma prawo w każdym czasie zamknąć limit w rachunku. Aby tego dokonać, należy wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny i spłacić saldo zadłużenia, wraz ze wszystkimi kosztami, związanymi z jego obsługą. Środki te muszą wpłynąć na rachunek bankowy przed końcem okresu wypowiedzenia.

Oczywiście można również zdecydować się na spłatę kredytu odnawialnego bez jego zamykania. Wystarczy wówczas dokonać odpowiedniej wpłaty. Rozwiązanie takie pozwala wykorzystać w każdej chwili pełny limit, przyznany przez bank, bez konieczności ponownego składania wniosku kredytowego.

 

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą