Jak przygotować się do kredytu firmowego? Jakich dokumentów potrzebujesz? Jakie są wymagania?

Prowadzenie firmy często może się wiązać z koniecznością zaciągnięcia wsparcia finansowego. Często zdarza się, że na konkretnym etapie nasze środki nie wystarczają, aby odpowiednio rozwinąć działalność. Rozwiązaniem może okazać się kredyt dla firm. To szczególny rodzaj produktu bankowego, który przyznawany jest na nieco innych zasadach aniżeli standardowe kredyty gotówkowe.

Kredyt dla firm, oferowany jest obecnie niemal w każdym polskim banku.

Zanim zdecydujemy się na wnioskowanie o kredyt dla firm, powinniśmy upewnić się, że gotówkę, którą otrzymamy, będziemy mogli wydać na zaplanowane cele. Tego typu zobowiązanie możemy zaliczyć do kredytów celowych, z których środki, są do finansowania wyłącznie konkretnych wydatków, związanych z prowadzeniem biznesu. Jeśli chodzi o kredyty firmowe, uzyskane pieniądze mogą być przeznaczone głównie na:

 • rozwój działalności;
 • inwestycje firmowe;
 • zakup urządzeń, pojazdów, maszyn itp., niezbędnych do prowadzenia firmy;
 • wyjście z trudnej sytuacji finansowej, spłatę zaległości;
 • pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników;
 • wypłatę wynagrodzeń;
 • działania reklamowe/marketingowe.

Jakie są rodzaje kredytów firmowych?

W zależności od tego, na co potrzebujemy nowych środków oraz jak chcemy je wykorzystać, mamy do wyboru różne formy finansowania. Są to na przykład:

-Kredyt Firmowy Obrotowy:

Tego typu zobowiązanie zaciągamy przede wszystkim w celu pokrycia bieżących kosztów firmowych. Najczęściej zaciągamy je na niedługi okres, ze spłatą ratalną lub jednorazową, w zależności od konkretnej oferty banku. Kredyty firmowe odnawialne mogą być także przyznane jako linia kredytowa. 

Środki z takiej pożyczki możemy przeznaczyć na: zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, zapłatę za usługi i produkty, wypłatę pensji dla pracowników lub spłatę zaległości wynikających z zaciągnięcia innych zobowiązań. 

-Kredyt Firmowy inwestycyjny:

Ta forma finansowania pozwala nam na sfinansowanie naszych inwestycji i celów rozwojowych firmy. W tym przypadku mamy szansę na znacznie wyższe kwoty finansowania, oraz dłuższy okres kredytowania. W przypadku kredytu inwestycyjnego, mamy już precyzyjnie określony cel finansowania. Jest to zapisane w umowie kredytowej. Bardzo często warunkiem otrzymania takiego kredytu, jest sporządzenie biznesplanu inwestycji.

-Kredyt Hipoteczny Firmowy:

Jest to forma kredytu dla przedsiębiorców z odpowiednio wysoką zdolnością kredytową, prowadzących działalność przez min. 1 rok (wymagany okres zależny od warunków konkretnych banków).

Zaciągamy go przede wszystkim na zakup nieruchomości firmowej lub lokalu pod wynajem, budowę czy remont lokali firmowych, spłatę kredytu inwestycyjnego na inwestycje nieruchomościowe. Podobnie do klasycznego kredytu hipotecznego, również w tym przypadku przedsiębiorca musi posiadać wkład własny,  który obecnie wynosi min. 20%. 

-Linia kredytowa:

Takie finansowanie bywa również określana mianem kredytu odnawialnego albo limitu odnawialnego. W praktyce polega ona na tym, że bank przyznaje nam dodatkowy limit środków w koncie firmowym. Istotne w tym wypadku jest przede wszystkim to, że tego rodzaju pieniądze możemy przeznaczyć na całkowicie dowolny i samodzielnie przez nas wybrany cel. Za każdym razem wpływają one wówczas na indywidualny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy danego posiadacza.

Pozostałe formy finansowania to: firmowe karty kredytowe,  pożyczki pod zastaw, leasing czy faktoring.

Warunki ubiegania się o kredyt firmowy:

Warunki dla Kredytów Firmowych różnią się w zależności od danego banku. Ilość dokumentów i formalności jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: rodzaj kredytu, kwoty, rodzaju naszej branży, itp. Jednak są podstawowe dokumenty kredytowe, są to najczęściej:

– Dokumenty, które potwierdzają naszą działalność, np. wpis z CEIDG, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON

– Dokumenty finansowe, tutaj wszystko zależy od formy prowadzonej działalności oraz od sposobu rozliczania się z fiskusem. Przeważnie podstawą jest nasz PIT za ubiegły rok. Tak jak wspomniałem, w zależności od rozliczania się z Urzędem Skarbowym, potrzebne mogą być: książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, wysokość naliczenia podatku czy np. wyciąg z konta firmowego.

– Przy wnioskowaniu już o finansowanie, będzie wymagane złożenie wniosku kredytowego. Do uruchomienia samego kredytu, mogą być potrzebne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS czy brak zaległości względem Urzędu Skarbowego.

 

Odpowiednie przygotowanie do uzyskania finansowania jest bardzo istotne, jak widać ostateczna oferta jest uzależniona od różnych czynników. Poczynając od obecnej sytuacji naszej firmy, weryfikacji naszej wiarygodności w bazach, a na ilości zapytań kredytowych w ostatnim czasie kończąc.

Istotna jest również kwota i rodzaj samego kredytu. Kredyty firmowe mogą być dużo tańsze. Zwłaszcza, kiedy dotyczy to kredytów z gwarancjami spłaty z programów COSME czy de minimis.

Jeżeli zastanawiasz się nad zaciągnięciem Kredytu Firmowego warto skorzystać z profesjonalnego doradcy. Skontaktuj się z Nami, z przyjemnością pomożemy Ci przygotować się do kredytu, i postaramy się wybrać najlepszą dla Ciebie opcję.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą