Kredyt firmowy – kiedy warto go zaciągnąć?

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy obecnie w dużej mierze od ilości dostępnego dla niego kapitału. Firmy mogą stosować różne strategie jego pozyskiwania. Wiele z nich stawia przede wszystkim na środki zewnętrzne, wśród których kluczową rolę grają kredyty. Kiedy warto skorzystać z poszczególnych ich rodzajów? Wyjaśniamy. 

Kredyt inwestycyjny – produkt wspierający rozwój przedsiębiorstwa

Firmy, stawiające na rozwój, powinny zainteresować się przede wszystkim kredytem inwestycyjnym. Warto sięgnąć po niego wówczas, gdy naszym celem jest zwiększenie skali działalności, opracowanie nowych produktów lub zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku w inny sposób.

W fazie wnioskowania o taki produkt konieczne jest zwykle przedstawienie biznesplanu, należy więc liczyć się z ograniczeniami, dotyczącymi sposobu wykorzystania uzyskanych środków – powinny być one spożytkowane zgodnie z tym dokumentem.

Kredyt obrotowy – elastyczny sposób finansowania bieżącej działalności

Produkt kredytowy tego typu jest niezwykle elastyczny. Uzyskane z niego środki są zwykle przeznaczane na zakup materiałów, towarów handlowych, wypłatę wynagrodzeń lub spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, nie ma jednak najczęściej praktycznych ani też formalnych przeszkód, by spożytkować je na dowolny cel, związany z prowadzeniem działalności.

Finansowanie takie może przyjąć formę klasycznego produktu ratalnego lub kredytu w rachunku bieżącym. W tym drugim przypadku do jego uzyskania konieczne jest posiadanie w danej instytucji konta firmowego (niekiedy wystarczy deklaracja jego otwarcia i utrzymywania w trakcie trwania całego okresu kredytowania).

Z pożyczek tego typu warto korzystać wówczas, gdy przewidywane są kłopoty z płynnością – pozwalają one na jej utrzymanie na przykład w tych miesiącach, w których czasowo spadają przychody ze sprzedaży.

Konsolidacyjny kredyt dla firm 

Konsolidacja, o której więcej pisaliśmy w naszym artykułe zatytułowanym “Dlaczego warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?” oznacza spłatę dotychczasowych zobowiązań, zaciągniętych w instytucjach finansowych, nowym produktem kredytowym. Warto skorzystać z niej wówczas, gdy naszym celem jest zmniejszenie miesięcznych płatności i poprawa płynności. Rozwiązanie to pozwala też na uproszczenie rozliczeń z bankiem, co jest szczególnie istotne w przypadku małych firm, w których często o terminach spłaty poszczególnych rat musi pamiętać sam właściciel.

Leasing i faktoring – alternatywa wobec pożyczek dla przedsiębiorców

Sposobem na zdobycie środków trwałych, niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa, może być również leasing. Jest on formą długoterminowej dzierżawy i w praktyce najczęściej dotyczy maszyn i urządzeń. Bywa on uznawany za ciekawą alternatywę dla innych sposobów finansowania inwestycji rozwojowych.

Rozwiązaniem, umożliwiającym zdobycie gotówki, jest faktoring. Polega on na sprzedaży wyspecjalizowanej firmie wierzytelności, wynikających z wystawionych przez przedsiębiorcę faktur za towary i usługi. Pozwala to na uzyskanie środków pieniężnych przed terminem płatności, a tym samym – na poprawę płynności finansowej.

Jak uzyskać pożyczkę dla firmy?

Pierwszym krokiem do uzyskania pożyczki dla podmiotu gospodarczego jest zwykle złożenie wniosku. Na podstawie zawartych w nim danych bank może wstępnie sprawdzić, czy konkretna firma spełnia wymogi formalne, niezbędne do przyznania jej finansowania (na przykład czy prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy). Więcej informacji na temat kredytów dla firm zamieściliśmy w naszym wpisie “Wszystko, co trzeba wiedzieć o kredytach na firmę”. 

Prawie zawsze niezbędne jest też udokumentowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dlatego wnioskodawca jest zwykle proszony o przedstawienie wyciągów z konta firmowego, danych z KPiR (o ile prowadzi księgowość w takiej formie) oraz zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Warto zaznaczyć, że wiele banków stosuje uproszczone procedury dokumentowania dochodu, jeżeli potencjalny kredytobiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (dotyczy to tak zwanego sektora mikro oraz samozatrudnionych specjalistów).

Gwarancja de minimis i inne formy zabezpieczenia kredytu firmowego

Bank wymaga często zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu – może być nim poręczenie, zastaw rejestrowy czy weksel in blanco. W przypadku dużych kwot stosowana jest też hipoteka.

Ciekawą opcją może być skorzystanie z gwarancji de minimis. Udzielić może jej BGK. Rozwiązanie to pozwala na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów, posiadających stosunkowo niewielki majątek, a więc przede wszystkim małych i średnich firm. 

Jak wygląda wypłata kredytu firmowego?

Finansowanie jest uruchamiane zawsze po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego oraz po podpisaniu umowy. Oczywiście należy zapoznać się wcześniej z jej treścią – określone są w niej nie tylko podstawowe informacje na temat zaciąganego zobowiązania (kwota kredytu, oprocentowanie, prowizja i inne koszty, okres spłaty), ale również obowiązki stron. Kredytobiorca może być na przykład zobligowany do utrzymywania konta firmowego w danej instytucji przez określony czas lub do dostarczenia na życzenie banku pewnych dokumentów.

Sama wypłata może nastąpić jednorazowo lub w transzach. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest najczęściej przy dużych kwotach, przeznaczonych na realizację inwestycji rozciągniętych w czasie – przelew kolejnej części finansowania uzależniony jest wówczas od prawidłowego wykorzystania wcześniej przyznanych środków.

 

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą