Potrzebujesz finasowania? - Kredyty dla firm.

Kredyt z gwarancją BGK – kto na tym zyskuje?

Przedsiębiorco – wiesz, że możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego?

Gwarancja ta jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Według BGK gwarancje Biznesmax to rozwiązanie, które pomaga polskim MŚP sfinansować rozwój, a w związku z pandemią zapewnia również płynność finansową. Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu w banku kredytującym, dzięki czemu kredyt może być udzielony na lepszych warunkach niż rynkowe.

„Wspieramy przyszłościowe i innowacyjne projekty, które wpływają na rozwój gospodarczy Polski”

– powiedział, cytowany w opublikowanym w środę raporcie, główny ekonomista BGK Mateusz Walewski. Dodał, że z badania wynika, iż firmy korzystające z gwarancji Biznesmax osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP w podobnym czasie.

„W ciągu ostatniego roku pozycja rynkowa 1/3 z nich uległa poprawie, podczas gdy w przypadku ogółu MŚP było to jedynie 9 proc. firm. Niemal co czwarta firma wskazuje też na wzrost eksportu, a inwestycje przedsiębiorstw, które korzystają z gwarancji Biznesmax szesnastokrotnie częściej, niż w przypadku inwestycji ogółu MŚP, są innowacyjne”

– podał.

Według ekonomisty gwarancje Biznesmax spełniają swoje podstawowe założenie, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw o silnym potencjale wzrostu i innowacyjności.

Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego pomogło niemal połowie firm korzystających z gwarancji przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przełożyło się to również na miejsca pracy – wskazał.

„Przedsiębiorstwa, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, zwiększały zatrudnienie niemal siedmiokrotnie częściej niż ogół firm z sektora MŚP”

– poinformował Walewski.

Bank przypomniał, że wsparcie w postaci gwarancji Biznesmax jest udzielane przez BGK od końca 2017 roku i pochodzi z Funduszu Gwarancyjnego POIR. W ciągu czterech ostatnich lat BGK gwarancjami Biznesmax pomógł polskim MŚP w zdobyciu finansowania o łącznej wartości ok. 4,1 mld zł, umożliwiając lub ułatwiając w ten sposób dostęp do finansowania ponad tysiącowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji na temat gwarancji BGK może udzielić Ci nasz doradca. Skontaktuj się z nami przez formularz zgłoszeniowy.

 

BGK/PAP

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom
Wypełnij formularz

    Dziękujemy za przesłanie formularza,

    nasz doradca skontaktuje się z Tobą.