Potrzebujesz finasowania? - Kredyty dla firm.

Kredyt z gwarancją BGK – kto na tym zyskuje?

Przedsiębiorco – wiesz, że możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego?

Gwarancja ta jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Według BGK gwarancje Biznesmax to rozwiązanie, które pomaga polskim MŚP sfinansować rozwój, a w związku z pandemią zapewnia również płynność finansową. Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu w banku kredytującym, dzięki czemu kredyt może być udzielony na lepszych warunkach niż rynkowe.

„Wspieramy przyszłościowe i innowacyjne projekty, które wpływają na rozwój gospodarczy Polski”

– powiedział, cytowany w opublikowanym w środę raporcie, główny ekonomista BGK Mateusz Walewski. Dodał, że z badania wynika, iż firmy korzystające z gwarancji Biznesmax osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP w podobnym czasie.

„W ciągu ostatniego roku pozycja rynkowa 1/3 z nich uległa poprawie, podczas gdy w przypadku ogółu MŚP było to jedynie 9 proc. firm. Niemal co czwarta firma wskazuje też na wzrost eksportu, a inwestycje przedsiębiorstw, które korzystają z gwarancji Biznesmax szesnastokrotnie częściej, niż w przypadku inwestycji ogółu MŚP, są innowacyjne”

– podał.

Według ekonomisty gwarancje Biznesmax spełniają swoje podstawowe założenie, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw o silnym potencjale wzrostu i innowacyjności.

Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego pomogło niemal połowie firm korzystających z gwarancji przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przełożyło się to również na miejsca pracy – wskazał.

„Przedsiębiorstwa, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, zwiększały zatrudnienie niemal siedmiokrotnie częściej niż ogół firm z sektora MŚP”

– poinformował Walewski.

Bank przypomniał, że wsparcie w postaci gwarancji Biznesmax jest udzielane przez BGK od końca 2017 roku i pochodzi z Funduszu Gwarancyjnego POIR. W ciągu czterech ostatnich lat BGK gwarancjami Biznesmax pomógł polskim MŚP w zdobyciu finansowania o łącznej wartości ok. 4,1 mld zł, umożliwiając lub ułatwiając w ten sposób dostęp do finansowania ponad tysiącowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji na temat gwarancji BGK może udzielić Ci nasz doradca. Skontaktuj się z nami przez formularz zgłoszeniowy.

 

BGK/PAP

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą