Pożyczka gotówkowa na co zwrócić uwagę i czym różni się od kredytu gotówkowego?

Pożyczki gotówkowe są niezwykle popularnym produktem finansowym, po który chętnie sięgają osoby czy firmy potrzebujące nagle dużej ilości gotówki. Niekiedy firmy oferujące pożyczkę wprowadzają zainteresowanych w błąd stosując zamiennie terminy pożyczka i kredyt. Jednak kredyt a pożyczka to tylko pozornie te same produkty finansowe – choć łączy je wiele cech wspólnych, równie wiele dzieli. Najważniejsza różnica dotyczy tego, gdzie możesz zaciągnąć takie zobowiązania.

Kredyty zarezerwowane są dla banków, natomiast pożyczkę zaciągniesz także w instytucji pozabankowej oraz od osoby prywatnej np. od znajomego.

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Według art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Na mocy tej samej umowy biorący zobowiązuje się z kolei zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości pożyczkodawcy.

Z punktu widzenia Kodeksu cywilnego najważniejsze cechy pożyczki to:

 • mogą ją udzielać dowolne podmioty – nie tylko banki i inne instytucje finansowe, ale także osoby fizyczne,
 • przedmiotem umowy pożyczki nie muszą być pieniądze,
 • umowa pożyczki może być zawarta ustnie – o ile jej wartość nie przekracza 1000 zł,
 • pisemna umowa pożyczki może zawierać dowolne ustalenia (przepisy nie narzucają jej treści),
 • pożyczka nie musi być odpłatna,
 • pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na każdy cel, a pożyczkodawca nie ma prawa sprawdzać sposobu wydatkowania pożyczonych środków.

W praktyce pożyczki udzielane przez banki i instytucje pożyczkowe mają zazwyczaj cechy nie tylko pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale też kredytu konsumenckiego, który jest znacznie bardziej sformalizowany i obwarowany dodatkowymi warunkami dla obu stron umowy.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest regulowany Prawem bankowym i jest produktem bankowym, o którego starać się można wyłącznie w prawdziwych bankach. Oznacza to, że do udzielania kredytu prawo mają wyłącznie banki. Aby otrzymać kredyt, należy spełniać szereg wymogów oraz warunków, które mogą się różnić w zależności od tego, w którym banku chcemy go zaciągnąć. Warto także wiedzieć, że kredyty gotówkowe są udzielane wyłącznie osobom, których zdolność kredytowa jest udokumentowana. W przeciwieństwie do pożyczki przedmiotem umowy kredytu może być wyłącznie określona suma pieniężna wskazana w umowie.

Umowa kredytu jest zawsze odpłatna i musi zostać zawarta w formie pisemnej. Powinny znaleźć się na niej m.in. następujące informacje:

 • strony umowy,
 • kwota i waluta kredytu,
 • wysokość miesięcznych rat,
 • cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze,
 • konkretne zasady i termin spłaty zobowiązania,
 • wysokość oprocentowania (i warunki jego zmiany),
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • wysokość prowizji,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy,
 • harmonogram spłaty,
 • informacje dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty kredytu.

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Na pierwszy rzut oka pojęcia kredytu i pożyczki oznaczają to samo. Jednak nie można ich wykorzystywać zamiennie, ponieważ mają inną podstawę prawną i subtelne różnice w znaczeniu.

Kredyt gotówkowy, udzielany jest na podstawie Prawa bankowego wyłącznie przez instytucje bankowe, a podstawą prawną udzielania pożyczek jest Kodeks cywilny, dlatego każda osoba fizyczna, przedsiębiorca czy nawet bank mogą udzielać pożyczek klientom.

Kolejną różnicą jest ilość formalności, jakich należy dopełnić. W przypadku pożyczek bardzo często wystarczy wejść na stronę internetową, wypełnić formularz oraz wniosek podając swoje podstawowe dane, następnie poczekać na decyzję, która udzielana jest bardzo często tego samego dnia, nawet w ciągu godziny. Niepotrzebne są nam żadne dodatkowe zaświadczenia, odcinki z emerytury ani potwierdzenia zarobków od pracodawcy. Co więcej, otrzymaną kwotę można wydać na dowolny cel, którego pożyczkobiorca nie ma obowiązku przedstawiać.

W przypadku kredytu sprawa jest już nieco bardziej skomplikowana, gdyż banki wymagają od swoich klientów więcej, choć i tak stają się coraz bardziej elastyczne w kwestii udzielania kredytów gotówkowych. Oprócz zaświadczenia o dochodach wystawionego przez pracodawcę oraz dowodu osobistego bank sprawdza także zdolność kredytową osoby wnioskującej o kredyt. Od wysokości dochodów oraz zgromadzonego majątku wnioskodawcy zależna będzie ostateczna kwota kredytu, wysokość prowizji oraz odsetek.

Bank wysyła także zapytanie do BIK, aby mieć pewność, że nie zwlekamy ze spłatą innych zobowiązań finansowych. Konsument może otrzymać kredyt po pozytywnej weryfikacji jego zdolności kredytowej. Kredyt jest także umową celową, tzn. środki otrzymane od banku muszą służyć konkretnemu celowi, opisanemu w dokumentacji. W związku z tym kredytobiorca ma obowiązek korzystać ze środków pieniężnych wyłącznie w sposób określony w umowie.

Jedną z istotnych kwestii, która odróżnia kredyt od pożyczki, jest również czas oczekiwania na decyzję. W przypadku kredytu czas ten może być zdecydowanie dłuższy, w szczególności, jeżeli chodzi o wysokie zobowiązania, takie jak kredyt hipoteczny.

Koszty kredytu i pożyczki

Każdorazowo umowa kredytu jest umową odpłatną, co oznacza, że klient zawsze musi zapłacić bankowi za udzielenie zobowiązania kredytowego. Płacona jest zwykle prowizja za przystąpienie do kredytu (za jego udzielenie), odsetki kredytowe oraz opłaty związane ze spłatą kredytu czy ustanowieniem jego zabezpieczeń spłaty.

Umowa pożyczki może, ale nie musi być odpłatna, czego najlepszym przykładem są darmowe pożyczki gotówkowe. Strony mogą się umówić, że udostępnienie pieniędzy w ramach pożyczki nastąpi bezpłatnie. Jednak Parabanki, które nie sprawdzają historii kredytowej swoich klientów, ani nie wymagają zaświadczeń o zarobkach, biorą na siebie zbyt duże ryzyko. Ich klienci mogą okazać się niewypłacalni i pożyczone pieniądze mogą nigdy do nich nie wrócić. Aby zrekompensować sobie możliwe straty, firmy te pobierają od swoich klientów bardzo duże prowizje, odsetki oraz inne opłaty, przez co koszt pożyczki gotówkowej jest bardzo wysoki.

Na jej koszt składa się:

 • pożyczona kwota,
 • prowizja i oprocentowanie,
 • marża,
 • opłaty administracyjne.

Na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę gotówkową?

Jeśli nie mamy szans na otrzymanie kredytu w banku lub nie chcemy czekać na wydanie decyzji przez tę instytucję, co czasem trwa nawet kilka dni, to najprostszym wyjściem jest zaciągnięcie pożyczki. Należy jednak podejść do tego bardzo ostrożnie i rozważnie.

Przede wszystkim koniecznie trzeba sprawdzić wysokość RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, gdyż jest to wskaźnik pokazujący, ile tak naprawdę kosztuje pożyczka. Na jej koszt składa się oprocentowanie, prowizja dla firmy oraz dodatkowe opłaty (np. opłata za rozpatrzenie wniosku).

Kolejną ważną rzeczą jest umowa, którą podpisują obie strony, i w której powinny znaleźć się takie punkty jak np.:

 • pożyczona kwota
 • wysokość oprocentowania,
 • wysokość prowizji,
 • termin spłaty,
 • koszty dodatkowe
 • zasady odstąpienia od umowy.

Bardzo ważne, aby wszystkie zapisy znajdujące się w tym dokumencie były absolutnie jasne dla pożyczkobiorcy. Jeśli czytając umowę, czegoś nie rozumiesz, to koniecznie dopytaj o to przedstawiciela firmy. Wszelkie nieporozumienia mogą okazać się bardzo kosztowne dla klienta parabanku.

 

Twoja Firma potrzebuje dodatkowych funduszy? Skontaktuj się z nami. Nasi doradcy z przyjemnością pomogą Ci wybrać najlepszą formę finansowania.

 

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. nip 1231501866, ul. SREBRNA 12 05-552 MARYSIN
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą