Branża budowlana – wszystko, co trzeba wiedzieć na temat kredytów

Budownictwo to branża, która wciąż się rozwija, a inwestycje w tym sektorze generują duże zyski. W związku z tym wiele przedsiębiorstw budowlanych poszukuje dodatkowego finansowania, aby móc sprostać wymaganiom rynku i realizować kolejne projekty. Kredyt dla firmy budowlanej to jedno z rozwiązań, które może pomóc w osiągnięciu tych celów. W poniższym artykule omówimy, na co zwrócić uwagę podczas ubiegania się o kredyt dla firmy budowlanej i jakie są jego główne zalety.

Rodzaje kredytów dla firm budowlanych

Zanim zaczniesz poszukiwać kredytu, dokładnie określ swoje potrzeby finansowe. Zastanów się, na co dokładnie potrzebujesz dodatkowych środków – na zakup nowego sprzętu, zatrudnienie pracowników, czy realizację konkretnego projektu? Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci wybrać odpowiedni rodzaj kredytu.

Kredyty dla firm budowlanych, o których więcej pisaliśmy w naszym artykule “Jak uzyskać kredyt dla firmy z branży budowlanej?” można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od celu, na jaki zostaną przeznaczone. Do najbardziej popularnych należą:

 • Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na sfinansowanie nowych inwestycji, takich jak zakup nieruchomości, maszyn czy też budowa nowych obiektów. Charakteryzuje się dłuższym okresem spłaty – nawet kilkunastu lat.
 • Kredyt obrotowy – służy do finansowania bieżącej działalności firmy, takiej jak zakup materiałów budowlanych, opłacenie wynagrodzeń czy podatków. Ma krótszy okres spłaty – zwykle do 12 miesięcy.
 • Kredyt na zakup sprzętu – pozwala na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego w działalności budowlanej, np. koparek czy dźwigów.
 • Kredyt technologiczny – wsparcie dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić nowoczesne technologie w swojej działalności. Może być przeznaczony na zakup maszyn, urządzeń czy oprogramowania.

Wymagania przy ubieganiu się o kredyt

Banki stawiają różne wymagania przedsiębiorstwom ubiegającym się o kredyt. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy nasza firma spełnia te kryteria. Do najważniejszych wymagań należą:

 • Historia finansowa – banki biorą pod uwagę historię finansową firmy, analizując m.in. dochody, zyski i zadłużenie. Im lepsza historia kredytowa, o czym przeczytać można w artykule “Historia kredytowa – czym jest i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorców?” tym większe szanse na uzyskanie kredytu.
 • Kapitał własny – wysokość kapitału własnego może wpłynąć na zdolność kredytową firmy. Im większy kapitał własny, tym lepiej.
 • Zabezpieczenia – w zależności od rodzaju kredytu, bank może wymagać zabezpieczenia, np. w postaci hipoteki na nieruchomości czy poręczenia osób trzecich.

Branża budowlana to dynamiczny sektor gospodarki, który daje ogromne możliwości rozwoju. Wzrost liczby inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, stwarza wiele okazji do zwiększenia konkurencyjności firmy. Aby wykorzystać te możliwości, przedsiębiorstwa budowlane często potrzebują dodatkowego finansowania.

Dobór odpowiedniego banku

Kiedy zdecydujesz już, jaki rodzaj kredytu będzie odpowiedni dla Twojej firmy, zacznij poszukiwania odpowiedniego banku. Skontaktuj się z kilkoma instytucjami, by dowiedzieć się o dostępnych ofertach i warunkach kredytowania. Porównaj propozycje i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Prowadzisz własną firmę, a może potrzebujesz pieniędzy na rozwój i inwestycje? Skontaktuj się z nami – wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli pomóc także Twojej firmie!

Niezbędna dokumentacja 

Aby ubiegać się o kredyt dla firmy budowlanej, konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji bankowej. Banki wymagają od potencjalnych klientów szczegółowej dokumentacji, która pozwoli m.in. na ocenę sytuacji finansowej firmy. Mowa tu przede wszystkim o różnego rodzaju dokumentach potwierdzających legalność działalności, takie jak aktualny KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub inny dokument rejestrujący działalność firmy. To jedna z podstawowych informacji, na której opiera się bank podczas analizy wniosku kredytowego. Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny przy ubieganiu się o kredyt dla nowej firmy budowlanej, jest biznesplan. Biznesplan powinien zawierać szczegółowe informacje na temat celów, jakie przedsiębiorca chce osiągnąć oraz sposobów, w jaki planuje osiągnąć te cele. W biznesplanie powinno się uwzględnić planowane inwestycje oraz koszty, jakie są z nimi związane. Bank na podstawie biznesplanu dokonuje oceny szans na powodzenie przedsięwzięcia i decyduje, czy udzielić kredytu, czy też nie.

Kolejnym ważnym dokumentem, który musi zostać przedstawiony bankowi, jest sprawozdanie finansowe – to powinno zawierać informacje na temat bilansu oraz rachunku zysków i strat firmy. To właśnie na podstawie sprawozdania finansowego bank dokonuje analizy sytuacji finansowej firmy, a tym samym decyduje o udzieleniu kredytu.

Oprócz wymienionych dokumentów bank może również zażądać innych dokumentów, takich jak umowy z kontrahentami, dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu czy dokumenty potwierdzające historię kredytową firmy.

Podsumowanie

Wnioskując, aby uzyskać kredyt dla firmy budowlanej, niezbędne jest przedstawienie kompleksowej dokumentacji. Bank na jej podstawie dokonuje oceny szans na powodzenie przedsięwzięcia oraz oceny ryzyka finansowego, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu. Dlatego też przedsiębiorcy powinni przygotować się do ubiegania o kredyt i dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu.

 

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą