Kredyt dla firmy na ryczałcie

Co w większym stopniu wpływa na zdolność kredytową – BIK czy BIG?

W zasadzie wszyscy przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu, jak i ci, którzy krok ten mają dopiero w planach – doskonale zdają sobie sprawę z konieczności weryfikacji w różnych bazach. Dzięki temu instytucje finansowe, jak chociażby banki, mogą z łatwością sprawdzić wiarygodność firmy, czy też zbadać, czy klient podejmował już zobowiązania kredytowe i jak one przebiegały. W tym przypadku kluczowe będzie zweryfikowanie danych udostępnionych przez dwie instytucje – BIK i BIG. Jednak, która z nich w większym stopniu wpływa na zdolność kredytową? Odpowiedzi udzielamy poniżej. 

BIK i BIG – rozróżnienie 

Nie ulega wątpliwości, że dla większości przedsiębiorców pozytywna historia kredytowa to klucz do sukcesu np. poprawy płynności finansowej, która, jak wiadomo jest kwestią zupełnie niezbędną. Na początku warto byłoby wspomnieć o tym, że BIK, w tym przypadku dokładniej będzie to – BIK Przedsiębiorca i BIG to instytucje, których działalność jest ściśle uregulowana. I tak BIK to Biuro Informacji Kredytowej, gromadzące i udostępniające informacje dotyczące wiarygodności kredytowej danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców. Mowa tu m.in. o terminowości spłat kredytów. Przypomnijmy tylko, że przedsiębiorcy, których historia kredytowa nie napawa optymizmem, mogą liczyć na naszą pomoc i skorzystać z opcji, jaką jest kredyt bez BIK. Z kolei BIG to Biuro Informacji Gospodarczej, gdzie gromadzone i udostępniane są informacje dotyczące np. terminowego płacenia rachunków czy faktur przez przedsiębiorstwa – jest to więc szeroko rozumiana rzetelność płatnicza. Przekrój branż jest tu bardzo mocno różnorodny. 

 

Na tym etapie warto wspomnieć o tym, że wszelkie dane do BIK przekazywane są przez banki komercyjne i spółdzielcze, Krajowe Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe i faktoringowe. Jeśli chodzi o dane dostarczane do BIG, to tutaj mówimy głównie o przedsiębiorcach, dostawcach energii, firmach telekomunikacyjnych, jednostkach powiązanych z gminami i sądami, wierzycielach wtórnych, a także osobach fizycznych. 

Zdolność kredytowa a BIK i BIG 

Najwyższa pora więc zastanowić się, która z tych instytucji w większym stopniu wpływa na zdolność kredytową, o której więcej pisaliśmy w naszym artykule, zatytułowanym “Co trzeba wiedzieć o zdolności kredytowej firmy?”, do lektury którego serdecznie zapraszamy. Otóż instytucje finansowe oceniające i ustalające zdolność kredytową w rzeczywistości biorą pod uwagę zarówno wpisy i informacje dostępne w BIK, jak i BIG. To właśnie dlatego tak często usłyszeć można, że przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa posiadające nieciekawą historię kredytową mogą mieć problem z otrzymaniem kredytu lub pożyczki.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w BIK dane dotyczące zadłużenia przechowywane są nawet przez okres 5 lat od momentu ich spłaty. To jednak nie wszystko – następnie przez 12 lat dostępne są w bazach statystycznych. W BIG wygląda to znacznie bardziej optymistycznie, ponieważ dane dotyczące zadłużenia znikają już po 14 dniach od momentu spłaty zaległego zobowiązania. Należy pamiętać jednak o tym, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a nasi doradcy są prawdziwymi specjalistami w kwestii trudnych i niewygodnych kredytów – wszystkie dostępne są w zakładce oferta. Zapraszamy do kontaktu! 

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą