Kredyt dla firm na oświadczenie logo

Kredyt dla firm na oświadczenie, czy jest możliwy? Jak to działa….

Kredyt dla firm na oświadczenie, czy jest możliwy?

W pewnym momencie swojego działania wiele polskich firm ma potrzebę uzyskania zewnętrznego finansowania. Czy to w celu pokrycia bieżących zobowiązań i wydatków w trudniejszym, mniej dochodowym okresie, czy realizacji ambitnej inwestycji, która na dłuższą metę pozwoli firmie działać wydajniej i skuteczniej. W takich przypadkach przedsiębiorstwu może zależeć na czasie, w związku z czym niekoniecznie będzie ono chciało poświęcać go na skomplikowane formalności.

Ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy przede wszystkim są zainteresowani szybkim i bezproblemowym uzyskaniem decyzji kredytowej, jest kredyt dla firm na oświadczenie.

Kredyt na oświadczenie to nic innego, jak kredyt gotówkowy charakteryzujący się uproszczonymi procedurami w porównaniu do tradycyjnych form finansowania.

Tak naprawdę dla każdej instytucji to pojęcie oznacza coś innego. Najczęściej jest to zobowiązanie skierowane do przedsiębiorstw, którym zależy na prostym procesie zaciągania kredytu, pozbawionym konieczności dostarczania dużej ilości zaświadczeń i dokumentów.

W praktyce może to oznaczać, że bank będzie wymagał jedynie dokumentów związanych z bieżącą sytuacją finansową, a nie będzie potrzebował prognoz biznesowych i biznesplanów, które pozwoliłyby na przewidzenie przyszłej kondycji firmy. W innej instytucji kredyt dla firm na oświadczenie może oznaczać kredyt udzielany na podstawie historii konta firmowego posiadanego w danym banku, bez wielu dodatkowych formalności.

Fakt, że kredyt dla firm na oświadczenie wymaga niewielu formalności, nie oznacza, że może otrzymać go każda firma. Trzeba liczyć się z tym, że instytucja przyznająca takie finansowanie sprawdzi sytuację wnioskującego przedsiębiorstwa.

Pozytywna decyzja kredytowa zależy od wielu czynników charakteryzujących dane przedsiębiorstwo, a także od wysokości zaciąganej pożyczki i okresu spłaty. Firmy bez realnych przychodów lub z dużym zadłużeniem mogą mieć problemy z uzyskaniem wystarczającej zdolności kredytowej.

Trzeba pamiętać, że ważna jest również historia kredytowa danego przedsiębiorstwa oraz okres prowadzenia działalności. Biznesy, które znajdują się na listach dłużników lub są prowadzone od niedawna mogą mieć problemy z uzyskaniem finansowania.

Podsumowanie:

Kredyt dla firm na oświadczenie to pojęcie, które nie ma jednej, precyzyjnej definicji. W związku z czym w niektórych przypadkach może on oznaczać kredyt zaciągany bez potrzeby przedstawiania biznesplanu, w innych – na podstawie wyciągu z konta, bez konieczności dostarczania wielu zaświadczeń i dokumentów księgowych. Szukając oferty takiego kredytu, warto więc dobrze zapoznać się z parametrami znalezionych propozycji banków, aby wiedzieć, z czym dokładnie ma się do czynienia.

Ten typ kredytu to warta uwagi opcja dla firm, którym zależy na tym, aby formalności zostały ograniczone do minimum, jednak nie oznacza to, że powinno się korzystać z pierwszej oferty, na którą się natrafi. Szczególnie, jeśli mowa o zobowiązaniu na dużą kwotę, najlepiej porównać ze sobą kredyty w co najmniej kilku różnych bankach, aby uniknąć niepotrzebnego przepłacania.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem dla firm na oświadczenie, oraz chcesz przyspieszyć i ułatwić cały proces- skontaktuj się z naszym doradcą.

 

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą