Jak uzyskać kredyt dla firmy z branży transportowej

Na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej?

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość przedsiębiorców zaciąga kredyt z zamiarem jego sprawnej, a co istotniejsze – terminowej spłaty. Wizje związane z koniecznością spłacania niebotycznie wysokich odsetek lub wszczęciem postępowania windykacyjnego nie napawają przecież optymizmem. Niekiedy zdarza się jednak, że nawet dobrze prosperującemu przedsiębiorstwem czy spółce powinie się przysłowiowa noga, co w rezultacie może wiązać się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. To doskonały moment, aby dowiedzieć się, na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej i kiedy bank może podjąć taką decyzję. Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytu? Zapraszamy i życzymy przyjemnej lektury. 

Dlaczego bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Rozważania dotyczące wypowiedzenia umowy kredytu niewątpliwie należy zacząć przede wszystkim od tego, na czym takowe działanie polega. Otóż wypowiedzeniem, jak łatwo można się domyślić, nazywamy rozwiązanie umowy wolą jednej ze stron stosunku umownego. W praktyce oznacza to, że decyzję o rezygnacji może podjąć zarówno kredytobiorca, jak i sam bank. Warunki dotyczące wypowiedzenia umowy kredytu w zdecydowanej większości przypadków określone są w umowie, a te powinny być przede wszystkim zgodne z ustawą Prawo bankowe. Najwyższa pora, aby dowiedzieć się, w jakich dokładnie sytuacjach bank może podjąć decyzje o wypowiedzeniu. Do najczęstszych przypadków, o których należy wspomnieć, zalicza się:

 • nieterminową spłatę długu,
 • znaczne obniżenie zdolności kredytowej,
 • celowe wprowadzenie banku w błąd, np. podczas podawania wysokości wydatków,
 • przeznaczenie uzyskanych środków na niedozwolone cele.

Jednak wypowiedzenie umowy kredytu z powodu znacznego obniżenia lub utraty zdolności kredytowej nie może nastąpić w momencie, gdy bank lub SKOK udzielający pożyczki zgodził się na to, aby doszło do realizacji programu naprawczego. Wówczas nie ma możliwości na to, aby wypowiedzieć umowę. Jedynym odstępstwem będzie fakt, iż kredytobiorca nie realizuje programu naprawczego w odpowiedni sposób. Podstawami prawnymi są tu: art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 75 i 75 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Szczegółowe informacje dotyczące zdolności kredytowej firmy dostępne są w kolei w naszym artykule “Co w większym stopniu wpływa na zdolność kredytową – BIK czy BIG?”, do którego zapraszamy. 

Wypowiedzenie umowy kredytowej to ostateczność

Na tym etapie przypomnijmy jednak jeszcze, że zanim bank wypowie umowę danemu przedsiębiorstwu lub spółce, zwykle podejmuje kroki przypominające o dokonaniu płatności – dopiero w momencie, gdy upomnienia i przypomnienia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, instytucja podejmuje zdecydowane kroki. Często spotykaną praktyką jest również warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu informujące klienta o tym, że jeżeli do danego dnia nie dokona wpłaty, umowa kredytowa zostanie rozwiązana – zwykle termin dozwolonej spłaty wynosi 14 dni. W rzeczywistości bank może wypowiedzieć umowę każdego typu kredytu – bez względu na to, czy będzie to kredyt konsolidacyjny, hipoteczny czy też gotówkowy.

Za jedną z najczęstszych przyczyn, z jaką wiąże się wypowiedzenie umowy, zalicza się oczywiście niespłacanie zaciągniętych zobowiązań w terminie.

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy przez bank?

Zastanawiasz się, jakie konsekwencje niesie ze sobą otrzymanie pisemnego wypowiedzenia od banku? Przede wszystkim ma to ścisły związek z koniecznością spłaty zadłużenia w terminie 30 dni od wydania decyzji – chyba, że bank ustali dłuższy okres wypowiedzenia, co niekiedy również ma miejsce.

Warto pamiętać jednak o tym, że wypowiedzenie umowy kredytowej jest ostatecznością, która nie jest korzystna dla żadnej ze stron.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą