Jak uzyskać kredyt dla firmy z branży transportowej

Na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej?

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość przedsiębiorców zaciąga kredyt z zamiarem jego sprawnej, a co istotniejsze – terminowej spłaty. Wizje związane z koniecznością spłacania niebotycznie wysokich odsetek lub wszczęciem postępowania windykacyjnego nie napawają przecież optymizmem. Niekiedy zdarza się jednak, że nawet dobrze prosperującemu przedsiębiorstwem czy spółce powinie się przysłowiowa noga, co w rezultacie może wiązać się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. To doskonały moment, aby dowiedzieć się, na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej i kiedy bank może podjąć taką decyzję. Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytu? Zapraszamy i życzymy przyjemnej lektury. 

Dlaczego bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Rozważania dotyczące wypowiedzenia umowy kredytu niewątpliwie należy zacząć przede wszystkim od tego, na czym takowe działanie polega. Otóż wypowiedzeniem, jak łatwo można się domyślić, nazywamy rozwiązanie umowy wolą jednej ze stron stosunku umownego. W praktyce oznacza to, że decyzję o rezygnacji może podjąć zarówno kredytobiorca, jak i sam bank. Warunki dotyczące wypowiedzenia umowy kredytu w zdecydowanej większości przypadków określone są w umowie, a te powinny być przede wszystkim zgodne z ustawą Prawo bankowe. Najwyższa pora, aby dowiedzieć się, w jakich dokładnie sytuacjach bank może podjąć decyzje o wypowiedzeniu. Do najczęstszych przypadków, o których należy wspomnieć, zalicza się:

  • nieterminową spłatę długu,
  • znaczne obniżenie zdolności kredytowej,
  • celowe wprowadzenie banku w błąd, np. podczas podawania wysokości wydatków,
  • przeznaczenie uzyskanych środków na niedozwolone cele.

Jednak wypowiedzenie umowy kredytu z powodu znacznego obniżenia lub utraty zdolności kredytowej nie może nastąpić w momencie, gdy bank lub SKOK udzielający pożyczki zgodził się na to, aby doszło do realizacji programu naprawczego. Wówczas nie ma możliwości na to, aby wypowiedzieć umowę. Jedynym odstępstwem będzie fakt, iż kredytobiorca nie realizuje programu naprawczego w odpowiedni sposób. Podstawami prawnymi są tu: art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 75 i 75 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Szczegółowe informacje dotyczące zdolności kredytowej firmy dostępne są w kolei w naszym artykule “Co w większym stopniu wpływa na zdolność kredytową – BIK czy BIG?”, do którego zapraszamy. 

Wypowiedzenie umowy kredytowej to ostateczność

Na tym etapie przypomnijmy jednak jeszcze, że zanim bank wypowie umowę danemu przedsiębiorstwu lub spółce, zwykle podejmuje kroki przypominające o dokonaniu płatności – dopiero w momencie, gdy upomnienia i przypomnienia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, instytucja podejmuje zdecydowane kroki. Często spotykaną praktyką jest również warunkowe wypowiedzenie umowy kredytu informujące klienta o tym, że jeżeli do danego dnia nie dokona wpłaty, umowa kredytowa zostanie rozwiązana – zwykle termin dozwolonej spłaty wynosi 14 dni. W rzeczywistości bank może wypowiedzieć umowę każdego typu kredytu – bez względu na to, czy będzie to kredyt konsolidacyjny, hipoteczny czy też gotówkowy.

Za jedną z najczęstszych przyczyn, z jaką wiąże się wypowiedzenie umowy, zalicza się oczywiście niespłacanie zaciągniętych zobowiązań w terminie.

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy przez bank?

Zastanawiasz się, jakie konsekwencje niesie ze sobą otrzymanie pisemnego wypowiedzenia od banku? Przede wszystkim ma to ścisły związek z koniecznością spłaty zadłużenia w terminie 30 dni od wydania decyzji – chyba, że bank ustali dłuższy okres wypowiedzenia, co niekiedy również ma miejsce.

Warto pamiętać jednak o tym, że wypowiedzenie umowy kredytowej jest ostatecznością, która nie jest korzystna dla żadnej ze stron.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom
Wypełnij formularz

    Dziękujemy za przesłanie formularza,

    nasz doradca skontaktuje się z Tobą.