Czym jest poduszka finansowa i jak ją zbudować?

Czym jest poduszka finansowa i jak ją zbudować?

Nieprzewidziane wydatki, wyraźnie opóźnione płatności od klientów, niedokładnie przeanalizowane struktury kosztów czy brak prognoz płynności finansowej to tylko nieliczne problemy, które mogą sprawić, że firma zacznie borykać się ze sporymi problemami finansowymi. Do tej pory wydawało Ci się, że podjęcie jakichkolwiek działań możliwe jest dopiero wtedy, gdy kłopoty zaczynają się nasilać lub spędzają sen z powiek? Nic bardziej mylnego! Doskonałym rozwiązaniem, o którym należy pomyśleć jednak nieco wcześniej – będzie zbudowanie poduszki finansowej. Na czym polega takie zabezpieczenie finansowe? Od czego należy zacząć? Odpowiadamy.

Na czym polega budowanie poduszki finansowej?

Na początku warto wiedzieć, czym jest poduszka finansowa. Otóż to nic innego jak oszczędności zgromadzone na wypadek sytuacji kryzysowej. Pojęcie to może być używane zarówno w odniesieniu do gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku przykładem może być zgromadzenie dodatkowej sumy pieniędzy, która pozwoli pokryć niezapowiedziane wydatki, przetrwanie miesiąca lub nawet kilku w razie utraty pracy czy rosnącej inflacji. Z kolei mówiąc o zaburzeniach płynności finansowej w firmie dzięki odłożonym pieniądzom, możliwe będzie przetrwanie biznesu w momencie np. zmniejszonej ilości zleceń czy wystąpienia zatorów płatniczych. Jest to więc swego rodzaju fundusz oszczędnościowy lub inaczej – fundusz bezpieczeństwa, który pozwoli na utrzymanie, gdy pojawią się trudne lub zupełnie nieprzewidziane sytuacje.

Poznaj powody, dla których warto zadbać o poduszkę finansową

Eksperci ds. finansów niejednokrotnie podkreślają, że takowe zabezpieczenie powinno wynosić mniej więcej 3-krotność miesięcznych wydatków – jest to absolutne minimum. Wartością optymalność jest 6-krotność wydatków, a idealną – 12-krotność. Im więcej odłożonych pieniędzy, tym lepiej. Warto byłoby więc odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego finansowa poduszka bezpieczeństwa jest tak ważna. Tutaj najtrafniejszymi powodami wydają się:

 • posiadanie oszczędności daje poczucie bezpieczeństwa,
 • oszczędności mogą zostać wykorzystane w kryzysowej sytuacji, np. utrata pracy czy inflacja – często nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa kryzys,
 • możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków,
 • mniejsza presja związana z koniecznością poprawy sytuacji.

Podczas planowania zabezpieczenia finansowego bez konieczności zaciągania np. kredytu na oświadczenie, o którym więcej przeczytasz w naszym artykule “Kredyty firmowe na oświadczenie“ należy uwzględnić przede wszystkim wydatki. Tutaj kluczowe okaże się zdiagnozowanie i dokładne przeanalizowanie aktualnej sytuacji finansowej firmy. Pomocnym zabiegiem może okazać się odjęcie sumy rzeczywistych wydatków od sumy rzeczywistych przychodów. Wzór prezentuje się w następujący sposób: Przepływy pieniężne = rzeczywiste dochody – rzeczywiste wydatki. Częstotliwość zależy tu już tylko i wyłącznie od Ciebie. Jednak comiesięczne kontrolowanie finansów pozwoli na niemal natychmiastowe reagowanie na pojawiający się problem.W przypadku, gdy wynik jednoznacznie pokaże straty, konieczne może okazać się wdrożenie niemal natychmiastowej kategoryzacji wydatków (pomocny będzie podział na wydatki stałe i zmienne). Jak łatwo można się domyślić, wydatki stałe to te ponoszone co miesiąc np. wynagrodzenie pracowników, a zmienne zależą przede wszystkim od liczby zleceń jak, chociażby działania marketingowe. Kolejnym etapem jest wykonanie prognozy na kolejne miesiące, pamiętając, że zbyt optymistyczne podejście do tematu wydatków nie jest najlepszą praktyką. W momencie, gdy prognozy nie napawają optymizmem, konieczne będzie podjęcie zdecydowanych działań jak, chociażby przesuwanie zaplanowanych inwestycji na później lub korzystanie z długich terminów płatności.

Poduszka finansowa, czyli gwarancja bezpieczeństwa

Jak widać, poduszka finansowa daje większe poczucie bezpieczeństwa i zachowanie spokoju w sytuacjach kryzysowych – podobnie, jak nasza oferta. Często usłyszeć można, że przed rozpoczęciem inwestowania w pierwszej kolejności należy budować przede wszystkim takową formę zabezpieczenia. I z tym stwierdzeniem trudno jest się nie zgodzić. W zdecydowanej większości przypadków zaoszczędzone lub zarobione pieniądze wydajemy na bieżąco, co może przysporzyć gigantycznych problemów. Dobrym pomysłem wydaje się pozostawienie pieniędzy w bezpiecznym miejscu lub przelewanie na osobne konto bankowe.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą