Kto w rzeczywistości decyduje o przyznaniu kredytu i co trzeba o nim wiedzieć?

Kredyt to forma finansowania, w ramach której bank lub inna instytucja finansowa, udziela określonej kwoty pożyczkobiorcy, który zobowiązuje się do jej spłaty w określonym czasie – wraz z odsetkami. Istnieją różne rodzaje kredytów, w tym kredyt konsumencki, który jest szczegółowo uregulowany przez ustawę.

Kredyt a pożyczka – poznaj główne różnice

Choć kredyt i pożyczka są często używane zamiennie, różnią się pod względem prawnym i cywilnym. Kredyt udzielany jest przez instytucje bankowe i regulowany przez prawo bankowe, natomiast pożyczka może być udzielona przez osoby prywatne, instytucje pożyczkowe, czy nawet znajomych i regulowana jest przez kodeks cywilny.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to rodzaj kredytu konsumenckiego, który pozwala na swobodne wykorzystanie pozyskanej kwoty na dowolny cel, związany z bieżącym życiem konsumenckim. Oto niektóre kluczowe aspekty dotyczące tego typu kredytu:

Kwota kredytu

W zależności od banku i zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, kwota kredytu gotówkowego może się różnić. Niektóre instytucje mogą udzielić kredytu już od kilkuset złotych, podczas gdy inne oferują kwoty sięgające kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych.

 • rata i okres kredytowania – rata kredytu gotówkowego oraz okres kredytowania są ściśle określone w umowie kredytu. Rata może być równa (stała) lub malejąca, a okres kredytowania może się różnić w zależności od oferty banku i preferencji klienta.
 • oprocentowanie i prowizja – oprocentowanie kredytu gotówkowego to koszt, jaki pożyczkobiorca ponosi za korzystanie z kapitału banku. Może być stałe lub zmienne. Dodatkowo, bank może pobierać prowizję za udzielenie kredytu.
 • ubezpieczenie – niektóre banki oferują ubezpieczenie kredytu gotówkowego, które może chronić pożyczkobiorcę w przypadku trudności ze spłatą zobowiązania (np. na wypadek utraty pracy).
 • cel kredytu – jedną z głównych cech kredytu gotówkowego jest brak konieczności określania celu jego przeznaczenia. Oznacza to, że środki mogą być wykorzystane na dowolne wydatki, takie jak remont mieszkania, zakup samochodu, wakacje, czy spłata innych zadłużeń.
 • warunki udzielenia – każdy bank może mieć inne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby udzielić kredytu gotówkowego. Mogą to być między innymi: zdolność kredytowa, brak negatywnych wpisów w bazach dłużników, wiek pożyczkobiorcy czy w przypadku firm – doświadczenie i długość na rynku.

Kredyt gotówkowy jest elastycznym i często wykorzystywanym narzędziem finansowym, które może pomóc w realizacji różnych celów. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu tego typu kredytu warto jednak dokładnie przeanalizować ofertę, zrozumieć wszystkie warunki umowy kredytu, oraz rozważyć swoją zdolność do terminowej spłaty zobowiązania.

Czym jest pożyczka?

Pożyczka to umowa cywilna, na mocy której pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać pożyczkobiorcy określoną kwotę pożyczki, a pożyczkobiorca zobowiązuje się ją spłacić w określonym terminie.

Kto może udzielić kredytu?

Banki są głównymi instytucjami uprawnionymi do udzielania kredytów. Posiadają one odpowiednie licencje i są regulowane przez prawo bankowe oraz odpowiednie organy nadzorcze. Ponadto niektóre instytucje finansowe, które nie są bankami, mogą również udzielać kredytów. Działają one wówczas na podobnych zasadach co banki, ale mają swoje specyficzne regulacje prawne.

Podkreślamy jeszcze, że Ustawa o Kredycie Konsumenckim reguluje, jakie instytucje mogą udzielać kredytów konsumenckich, jakie są zasady i warunki takiego kredytu oraz jakie prawa i obowiązki mają zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca.

Prowizja za udzielenie kredytu

Bank może pobrać prowizję za udzielenie kredytu, która pokrywa koszty związane z analizą zdolności kredytowej i przygotowaniem umowy. Prowizja ta jest często określana jako procent od kwoty kredytu i może być różna w zależności od banku oraz typu kredytu, jaki klient zaciąga. Jest to jednorazowa opłata, która może być doliczona do kwoty kredytu lub pobrana osobno przed uruchomieniem środków. Analiza zdolności kredytowej to kluczowy proces, który bank musi przeprowadzić, zanim zdecyduje się udzielić kredytu. Obejmuje ona sprawdzenie historii kredytowej, dochodów, zobowiązań finansowych oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na zdolność klienta do spłacenia kredytu. Jest to skomplikowany proces wymagający czasu i zasobów, co częściowo tłumaczy, dlaczego bank pobiera prowizję.

Przygotowanie umowy kredytu to także proces, który wymaga staranności i ekspertyzy. Umowa ta musi być zgodna z prawem bankowym, zawierać wszystkie istotne warunki kredytu, takie jak oprocentowanie, terminy spłaty, rata, a także szczegółowe informacje na temat wszelkich dodatkowych opłat i prowizji. Prowizja za udzielenie kredytu jest często przedmiotem negocjacji między bankiem a klientem, zwłaszcza w przypadku większych kredytów komercyjnych.

Ostatecznie, prowizja za udzielenie kredytu jest standardową praktyką w branży bankowej, mającą na celu pokrycie kosztów związanych z procesem przyznawania kredytu. Każdy, kto rozważa zaciągnięcie kredytu, powinien dokładnie zrozumieć, jakie opłaty i prowizje będą obowiązywały, i uwzględnić je w swoim planie finansowym.

Co sprawdza bank przed udzieleniem kredytu?

Bank dokładnie analizuje zdolność kredytową konsumenta, zobowiązania, historię zadłużenia, oraz inne czynniki, aby zminimalizować ryzyko nadużyć i upewnić się, że klient jest w stanie spłacić kredyt.

Odmowa udzielenia kredytu przez bank

Bank może odmówić udzielenia kredytu, jeśli uzna, że klient nie spełnia kryteriów zdolności kredytowej, ma złą historię kredytową, czy inne zobowiązania, które mogą utrudnić spłatę.

Podsumowanie

Decyzja o udzieleniu kredytu to skomplikowany proces, który obejmuje analizę wielu aspektów finansowych i prawnych. Ostateczna decyzja zależy od polityki banku, przepisów prawa, a także indywidualnej sytuacji finansowej klienta. Zarówno kredyt, jak i pożyczka mają swoje unikalne cechy i zastosowania, więc wybór odpowiedniej opcji zależy od potrzeb i możliwości konsumenta.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KDF sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KDF sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KDF sp. z o.o. nip 1231501866, ul. Szkolna 10A/lokal 1, 05-506 Lesznowola
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KDF sp. z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą