Na czym polega kredyt obrotowy odnawialny?

Kredyt obrotowy dla firm to kluczowy instrument finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia bowiem przedsiębiorcom swobodniejsze zarządzanie płynnością finansową.

Rodzaje kredytów obrotowych, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o kredytach obrotowych dla firm

Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny. Odnawialny kredyt obrotowy, zwany również kredytem rewolwingowym, oznacza, że po spłacie kredytu przedsiębiorca może ponownie korzystać z tego samego limitu kredytowego. Jest to kluczowa cecha, która odróżnia odnawialny kredyt obrotowy od nieodnawialnego.

Charakter odnawialny

Charakter odnawialny odnosi się do możliwości wielokrotnego wykorzystania limitu kredytowego w określonym okresie kredytowania, np. 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca uzyska kredyt obrotowy na kwotę 100 000 zł i spłaci go przed upływem terminu, może ponownie wykorzystać te środki bez konieczności zawierania nowej umowy kredytu. Kredyt odnawialny daje przedsiębiorcy elastyczność i swobodę w zarządzaniu środkami. Dzięki niemu firma może łatwo dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych m.in. poprzez szybką reakcję na niespodziewane wydatki czy skorzystanie  z atrakcyjnych okazji zakupu towarów.

Warunki uzyskania kredytu obrotowego odnawialnego

Choć kredyt odnawialny wydaje się atrakcyjny, warto wiedzieć, że nie każde przedsiębiorstwo może z niego skorzystać. Niektóre banki mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń i dokumentów. Oprocentowanie kredytu obrotowego, marża, oraz inne warunki mogą różnić się w zależności od banku i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym

Często odnawialny kredyt obrotowy jest związany z rachunkiem bieżącym przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że środki są dostępne na rachunku bankowym firmy, a spłaty kredytu są automatycznie odliczane od bieżącego salda.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Niektóre banki oferują kredyt w rachunku kredytowym, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie środkami oraz lepszą kontrolę nad bieżącą działalnością.

Reasumując, odnawialny kredyt obrotowy to elastyczna i wygodna opcja dla przedsiębiorstw, które potrzebują regularnego dostępu do dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność. Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły umowy i dostosować warunki do indywidualnych potrzeb firmy.

Kredyt obrotowy nieodnawialny

Kredyt obrotowy nieodnawialny, w przeciwieństwie do kredytu obrotowego odnawialnego, nie pozwala na wielokrotne korzystanie z tego samego limitu kredytowego. Po spłacie kredytu, dostępne środki nie są ponownie udostępniane kredytobiorcy. Kredyt nieodnawialny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które potrzebują jednorazowego wsparcia finansowego, na przykład na konkretny projekt lub inwestycję. Po wykorzystaniu i spłacie kredytu, umowa zostaje zakończona i nie ma możliwości dalszego korzystania z tych środków.

Kiedy warto wybrać kredyt nieodnawialny?

Kredyt obrotowy nieodnawialny jest odpowiedni dla przedsiębiorstw, które potrzebują jednorazowego finansowania na konkretną potrzebę. Nie daje on elastyczności dostępu do bieżącego finansowania, jak w przypadku kredytu odnawialnego, ale niekiedy może być korzystniejszy. 

Kto może skorzystać z kredytu obrotowego?

Przedsiębiorcy i firmy z potrzebą finansowania bieżącej działalności często zwracają się do banków o kredyt obrotowy. Różne banki mają zróżnicowane kryteria przyznawania tego typu kredytu. Oto więcej szczegółów:

Kryteria przyznawania kredytu

Istnieją różne kryteria przyznawania kredytu obrotowego. Wśród nich znajdują się:

 • Historia kredytowa firmy – bank może ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstwa, analizując wcześniejsze spłaty kredytów i inne zobowiązania finansowe.
 • Przychód i rentowność – wykazanie stabilnego i zadowalającego przychodu może być kluczowym czynnikiem w procesie uzyskania kredytu.
 • Branża i ryzyko rynkowe – niektóre banki mogą preferować przedsiębiorstwa z określonych branż, które są uważane za mniej ryzykowne.
 • Dokumentacja i zaświadczenia – banki mogą wymagać różnych dokumentów, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, czy plany biznesowe.

Oprocentowanie i marża

Oprocentowanie kredytu obrotowego oraz marża banku mogą różnić się w zależności od banku, okresu kredytowania, rodzaju kredytu (odnawialny/nieodnawialny), i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Limit kredytowy

Limit kredytowy to maksymalna kwota, którą przedsiębiorca może pożyczyć w ramach kredytu. Jest on ustalany indywidualnie przez bank na podstawie analizy zdolności kredytowej firmy.

Podpowiadamy, na co można wykorzystać kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy można wykorzystać na różne potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy w tym m.in. zakup towarów czy spłatę zobowiązań.

Na jakiej podstawie udzielany jest kredyt obrotowy? Kredyt obrotowy – dokumenty i formalności

Oprócz umowy kredytu, warto wiedzieć, że uzyskanie kredytu może wymagać różnych dokumentów i zaświadczeń, takich jak plany finansowe, zastaw, czy inne dowody prowadzenia działalności.

Podsumowując, kredyt obrotowy to elastyczna i wygodna forma finansowania działalności przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego kredytu i banku powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy.

Sprawdź naszą ofertę

zaufaj profesjonalistom

  Wypełnij formularz








  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach marketingowych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na używanie przez KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, t.j. połączenie telefoniczne, sms, mms, podany adres e-mail, w celach marketingowych, zgodnie z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800). Zgoda wydana jest dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. nip 1231501866, ul. SREBRNA 12 05-552 MARYSIN
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego „Dowiedz się więcej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (prawnie uzasadniony interes Administratora – udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość).
  3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane przez KREDYTY DLA FIRM Sp z o.o. poprzez Formularz kontaktowy „Dowiedz się więcej”, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z: biuro@kredytydlafirm.biz
  7. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kredytydlafirm.biz automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” oraz podobne systemy analityczne.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  *Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Dziękujemy za przesłanie formularza!

  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą